Instalacja oraz podstawowa konfiguracja servera Team talk5 w systemie Windows

Witajcie, nie wielu ludzi decyduje się na stawianie serwerów na systemie Windows lecz są też tacy jak ja, którzy jednak czasem uruchomią na nim jakiś serwer.
O uruchomieniu serwera pod Linuxem napiszę w innym artykule.

Przede wszystkim pierwszym krokiem jest zainstalowanie programu Team talk5. Najaktualniejszą wersję można pobrać z tej przejrzystej strony.
Po pobraniu i uruchomieniu instalatora, zostaniemy zapytani o wersję, którą chcemy zainstalować, wybieramy „Teamtalk5 accessibiliti client and server”.
Po ukończeniu instalacji wchodzimy w folder z zainstalowanym programem i uruchamiamy plik „tt5svc_install.bat”.
Pojawi nam się okno terminala z pytaniem „Do you want to configure your TeamTalk NT Service? [Y/N] („Y”)”. Wybieramy oczywiście y.
Po potwierdzeniu otrzymamy komunikat
„Configuring file: C:\programy\Teamtalk5\tt5srv.xml

Ready to configure TeamTalk NT Service settings.”
Następnie zostajemy zapytani o nazwę naszego serwera: „TeamTalk NT Service name: „.
Następnie kreator pyta Nas o wiadomość dnia.
„Message of the Day: „.
Później, prosi o podanie maksymalnej liczby użytkowników.
„Maximum users allowed on server:”
Domyślną wartością jest 1000, jeśli nasz serwer jest postawiony na domowym laptopie, warto ustawić mniej, np tak jak ja 15.
Kolejne pytanie brzmi, czy serwer automatycznie ma zachowywać zmiany np ustalane z klienta tt.
„Server should automatically save changes: [Y/N]”.
„Enable file sharing: [Y/N]”.
Jeśli chcemy, aby użytkownicy mogli wysyłać oraz pobierać pliki z Naszego serwera odpowiadamy twierdząco, czyli Y.
Po twierdzącej odpowiedzi serwer prosi nas o podanie lokalizacji plików:
„Directory for file storage, e.g. C:\MyServerFiles: „.
Następnie podajemy miejsce na pliki w Kb.
„Disk quota (in KBytes) per channel, 0 = disabled: („2000000”).
Maximum disk usage (in KBytes) for storing files: („6000000″)”
Po naciśnięciu entera, pyta nas, czy nasza aktywność ma być rejestrowana w logu.
„Log server activity: [Y/N] („Y”)”.
Następnie prosi o wpisanie portów:
„Server should bind to the following TCP port: („10333”)
Server should bind to the following UDP port: („10333″)”
Bind to a specific IP-address? (required for IPv6 and often on Linux boxes)
[Y/N]”.
Najlepiej wybrać N:
Teraz pora utworzyć konta użytkowników, conajmniej jedno nasze służące do administracji.
„User authentication.
1) List user accounts.
2) Create new user account.
3) Delete user account.
4) Quit and proceed server configuration.
Select option: ”
Inne rzeczy są już opcjonalne, więc rozpisywać się o nich nie będę.
Na koniec, wyświetlą nam się informacje o tym, co zostało skonfigurowane.
Pokazane informacje ustalone są u mnie na komputerze:
Your TeamTalk NT Service is now configured with the following settings:
Twój serwer teamtalka został skonfigurowany z następującymi ustawieniami.
TeamTalk NT Service name: Multi tail
Message of the Day: test
Maximum users allowed: 15
Server will automatically save changes.
File sharing enabled.
Root directory for root channel: f:\plick\srv
Disk quota in bytes per channel: 2000000 KBytes
Maximum disk usage for storing files: 6000000 KBytes
Server logging enabled.
Server will bind to TCP port 10333
Server will bind to UDP port 10333
Server will bind to IP-address:

Max incorrect login attempts before banning user: disabled
Max logins per IP-address: disabled
Active user accounts: 4

Save these settings? [Y/N] („Y”)
Jeśli wszystko nam się podoba, klikamy y. Serwer tt, działa jako usługa systemowa, więc od tej pory będzie uruchamiał się wraz ze startem systemu. Spokojnie, nie będzie przeszkadzał nam w żaden sposób przy wykonywaniu różnych czynności, ponieważ nie jest on okienkiem wiszącym na liście ikon pod alt+tab.


Zostaw odpowiedź