O blind programs.

Co to jest blind programs blog?

Blind programs blog, to blog o technologiach oraz informatyce związany z osobami niewidomymi.

Wiele jest takich serwisów dla osób widzących, o grach, telefonach, technologiach.

Dla nas, niewidomych, w Polsce takich serwisów jest bardzo mało.

Serwis blind programs blog, poświęcony będzie głównie technologią, komputerom i użądzenią mobilnym takim jak smartphony czy tablety.

Strona z dniem 02.08.2018 została zamknięta.